Αντικατάσταση Κυψελών και μετακινήσεις μελισσοσμηνών 2021

Από το δελτίο τύπου του Κέντρου Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας σας μεταφέρουμε τα παρακάτω. Στο τέλος της ανακοίνωσης παραθέτουμε και τα τηλέφωνα όλων των κέντρων μελισσοκομίας της χώρας.
ΠΡΟΣΟΧΉ: Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων 10/2/21
Μελισσοκομική Επιθεώρηση

«Υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια  υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2021»

Στα πλαίσια του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2021, σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η κατάθεση δικαιολογητικών για τις δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (αντικατάσταση κυψελών) και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (μετακινήσεις μελισσοσμηνών).

Για την 3.1 (αντικατάσταση κυψελών) απαιτείται:

Αίτηση και Υπ. Δήλωση

Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας

Τιμολόγιο αγοράς κυψελών με εξοφλητική απόδειξη και αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής

(ημερομηνία αγοράς κυψελών έως 20/5/21)

Κατάθεση δικαιολογητικών  έως 10/2/21

Το νέο φέτος σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄ 252/2021, είναι ότι η φετινή δήλωση αφορά την προμήθεια και μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών.

Σύμφωνα με το παραπάνω ΦΕΚ:

  • Επιλέξιμη είναι η δαπάνη για την αγορά κινητών βάσεων, ξύλινων ή πλαστικών.
  • Η καθαρή αξία κάθε μεμονωμένης κινητής βάσης καθορίζεται μέχρι του ποσού των εννέα ευρώ (9,00€). Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
  • Το μέγιστο ποσοστό προμήθειας μεμονωμένων κινητών βάσεων, καθορίζεται σε 20% επί των κατεχόμενων κυψελών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης – δήλωσης είναι στις 10/02/2021

Για την 3.2 (μετακινήσεις μελισσοσμηνών) απαιτείται:

2 Αιτήσεις (Υποδείγματα 2 και 5) και Υπ. Δήλωση

Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας

Εκκαθαριστικό (το πιο πρόσφατο)

Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη ως 20/6/21

Άδεια κυκλοφορίας φορτηγού (αν υπάρχει)

Δελτία Αποστολής ή Φορτωτικές: επιλέξιμες μετακινήσεις από 11/2/21 ως 20/6/21

Κατάθεση δικαιολογητικών από 1/1/21 έως 10/2/21

Το Κέντρο Μελισσοκομίας έχει τη δυνατότητα να αποστείλει ηλεκτρονικά, σε όποιον μελισσοκόμο το ζητήσει,  τα σχετικά έντυπα. Οι μελισσοκόμοι στη συνέχεια μπορούν να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε ταχυδρομικά, στην παρακάτω διεύθυνση, είτε με email (kmkmakedonias@gmail.com), εκτόςαπό τα τιμολόγια αγοράς κυψελών και τα Δελτία Αποστολής ή τις Φορτωτικές, τα οποίαπρέπει νααποστέλλονται πρωτότυπα. Επίσης δίνεται η δυνατότητα οι αιτήσεις να γίνονται μέσα από τον παρακάτω σύνδεσμο του ΥΠΑΑΤ:

http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/aithsh-melissokomikou-mhtroo

Ταχυδρομική δ/νση:

Κέντρο Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας

Τ.Θ. 60705

Θέρμη Θεσ/νίκης

Τ.Κ. 57001

Οι γεωπόνοι του Κ.Μ.

Κεντρικής Μακεδονίας

Βαρτάνη Σοφία

Πουτούρης Δρακόντης

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα Αντικατάστασης Κυψελών
(από Μελισσοκομική Επιθεώρηση):

1. Η δήλωση κατεχομένων κυψελών (διαχείμαση) αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη στη δράση.

2.  Δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι θεωρημένου και εν ισχύ μελισσοκομικού βιβλιαρίου σύμφωνα με την αριθμ. 370910/14-5-2001 (Β΄ 642) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, τα οποία διατηρούν μελισσοκομική εκμετάλλευση με τουλάχιστον 20 «κατεχόμενες κυψέλες», όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 2. (Να έχουν δηλωθεί και για διαχείμαση)

3. Το ποσοστό αντικατάστασης κυψελών ανέρχεται μέχρι 10% επί του καταγεγραμμένου αριθμού κυψελών διαχείμασης.

4. Το μέγιστο ποσοστό προμήθειας μεμονωμένων κινητών βάσεων, καθορίζεται σε 20% επί των κατεχόμενων κυψελών.

5. Οι επιχορηγούμενες κυψέλες αντικατάστασης θα πρέπει να αναγράφουν σε εμφανές σημείο, με αναπόσπαστο ή ανεξίτηλο τρόπο : «Καν. 1308/13 – 2021»

4. Τα πρωτότυπα τιμολόγια αγοράς κυψελών και βάσεων κατατίθενται έως 20/5/2021, θα αναγράφουν τον όρο «πλήρης κυψέλη», τα παραστατικά θα φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του προμηθευτή και την σήμανση “εξοφλήθη”, η έκδοση και η εξόφληση τους θα πρέπει να έχει γίνει νομίμως.

Κατάθεση δικαιολογητικών έως 10/2/21 στα κατά τόπους κέντρα

Μελισσοκομίας:ΚΕΝΤΡO ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 23750-20113 FAX:23320 41178

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:25510-89977 FAX:25510-89979

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΘΑΣΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 25930-58290

ΚΕΝΤΡO ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2310-471110 & 471542 εσ.: 101, 104, 109

ΚΕΝΤΡO ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2461021444

ΚΕΝΤΡO ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2421352658 ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 142, ΒΟΛΟΣ ΤΚ:38221

ΚΕΝΤΡO ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26810-61700 FAX: 26810-61700

ΚΕΝΤΡO ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26410-32604 FAX: 26410-32604

ΚΕΝΤΡO ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-5237919

ΚΕΝΤΡO ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-4172108 FAX:210-4120125

ΚΕΝΤΡO ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:22210-20507 FAX:22210-20507

ΚΕΝΤΡO ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2613-613746

ΚΕΝΤΡO ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2710-243352 FAX:2710-243356

ΚΕΝΤΡO ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2810-261563 FAX: 2810-261563

ΚΕΝΤΡO ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 22510-44824 FAX:22510-44824

ΚΕΝΤΡO ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 22430-59059 FAX:22430-59059