ΚΟΙΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ

30-12-2020

Προς την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Μελιού και Λοιπών Προϊόντων

ΘΕΜΑ «Οι μελισσοκόμοι αγωνιούν για τις ασάφειες του κανονισμού απονομής του ελληνικού σήματος στο μέλι»

Κύριοι,
Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Μελιού (ΕΔΟΜ) με ανοικτή επιστολή της ημερ. 18-12-2020, αναφέρεται σε προσπάθεια παραπλάνησης και εμπαιγμό του Έλληνα μελισσοκόμου λόγω προφανώς της αντίδρασης των μελισσοκομικών συλλόγων στη δήλωση του προέδρου της ΟΜΣΕ «Δεν χρειάζονται το σήμα οι Μελισσοκόμοι».

Οι συνυπογράφοντες την επιστολή μελισσοκομικοί φορείς, παραβλέπουν την ερειστική διάθεση στον αντίλογο της Διεπαγγελματικής και την καλεί να απαντήσει τα παρακάτω ώστε να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη στο θέμα «Ελληνικό σήμα» για το καλό του κλάδου.

α) Αναγράφετε στην επιστολή σας ότι, σύμφωνα με τον νόμο αποδέκτες του σήματος είναι μόνο εταιρείες και ότι η ΕΔΟΜ πίεσε ώστε να ενταχθούν και οι μελισσοκόμοι. Διαβάζοντας όμως την σχετική νομοθεσία του Ν.4072/2012, στο άρθρο 192 παρ. 2α, αναφέρεται ότι για το ελληνικό σήμα μπορούν να αιτηθούν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Ρωτάμε λοιπόν σε ποιο σημείο της νομοθεσίας αναφέρεστε, ότι δεν εντάσσονται τα φυσικά πρόσωπα δηλ. και οι μελισσοκόμοι;

β) Μας είναι γνωστό ότι η αρχική πρόταση που κατέθεσε η ΕΔΟΜ στην Δ/νση Εμπορικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στις 7-7-2016 απέκλειε τους μελισσοκόμους από το σήμα, ότι υπήρξε αντίδραση από μελισσοκόμους και επιστήμονες με αποτέλεσμα να γίνουν διορθώσεις και να κατατεθεί εκ νέου ο κανονισμός στις 10/10/2016. Στον 2ο διορθωμένο κανονισμό περιγράφονται όλες οι διαδικασίες ελέγχου και απονομής του σήματος στο μελισσοκόμο. Η ομάδα εργασίας όμως του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, στον 3ο κανονισμό που έφερε προς συζήτηση με την ΕΔΟΜ, αφαίρεσε αδικαιολόγητα τις διαδικασίες χορήγησης του σήματος στο μελισσοκόμο. Άποψη μας είναι, ότι όχι μόνο δεν πιέσατε αλλά συμβάλατε στο να διαμορφωθεί ο τελικός κανονισμός σε βάρος του μελισσοκόμου. Παρακαλούμε να μας διαψεύσετε παραθέτοντας στοιχεία (επιστολές-έγγραφα κ.ά) με τα οποία πιέσατε, ποιους πιέσατε και γιατί τους πιέσατε εφόσον η νομοθεσία δίνει το δικαίωμα και στον μελισσοκόμο να έχει το σήμα.

γ) Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος (ΕΕΣ) στην 6η Συνεδρίαση με την απόφαση υπ΄ αριθ. 2: απέρριψε την πρόταση της ανάθεσης εκπόνησης Κανονισμών απονομής ελληνικού σήματος για τον τομέα όλων των αγροτικών προϊόντων στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Πέραν από τη απόρριψη αυτή ο Φορέας απονομής σήματος θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO/IEC 17065 στο τεχνικό αντικείμενο ΜΕΛΙ από το ΕΣΥΔ (ΦΕΚ Β185/03-09-2014). Ερωτάμε εάν τα προβλήματα με τον ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ, έχουν ξεπεραστεί. Παρακαλώ να αναφέρετε απόφαση της ΕΕΣ και αριθμό πιστοποιητικού διαπίστευσης από τον ΕΣΥΔ

δ) Στην επιστολή σας αναφέρεστε ότι πετύχατε να μπορούν να αποκτήσουν το σήμα όσοι μελισσοκόμοι έχουν ή συνεργάζονται με τυποποιητήρια αναγνωρισμένα από το Υπουργείο. Διαβάζοντας όμως τον ολοκληρωμένο κανονισμό του ΕΛΓΟ διαπιστώνουμε ότι δεν προβλέπονται οι διαδικασίες απόκτησης του σήματος από μεμονωμένους μελισσοκόμους χωρίς συσκευαστήριο, ενώ αντίθετα υπάρχει πρόβλεψη για εμπόρους συσκευαστές να παίρνουν το σήμα συσκευάζοντας το προϊόν σε μορφή φασόν σε άλλες εγκαταστάσεις συσκευασίας (άρθρο 9 του κανονισμού). Μάλιστα στο άρθρο 3 του κανονισμού αναφέρεται ότι ο μελισσοκόμος διακινεί μη προσυσκευασμένο προϊόν. Ρωτάμε λοιπόν ποια άρθρα του κανονισμού είναι ξεκάθαρα και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ότι ο μελισσοκόμος μπορεί να αποκτήσει το σήμα είτε έχει, είτε δεν έχει συσκευαστήριο ακολουθώντας βεβαίως τις νόμιμες διαδικασίες; Τι σας εμποδίζει να θέλετε να μην προστεθεί στον ορισμό του μελισσοκόμου ότι διακινεί και προσυσκευασμένο προϊόν;

ε) Γιατί η ΕΔΟΜ δέχτηκε να παραχωρείται το σήμα και σε εμπόρους εισαγωγείς μελιού οι οποίοι εμπορεύονται και ελληνικό προϊόν χωρίς ουσιαστικούς εργαστηριακούς ελέγχους; Έχουμε την εμπειρία χρόνων με τις ελληνοποιήσεις και μέχρι στιγμής ούτε ένας από αυτούς κατηγορήθηκε ή «πιάστηκε» και πάντα μιλούσαμε για ιχνηλασιμότητα. Είστε βέβαιοι κύριοι ότι με τον κανονισμό που ετοιμάσατε και τους (μη) ελέγχους που θα καθιερώσετε με τον κανονισμό, ότι δεν θα νομιμοποιήσετε τις ελληνοποιήσεις στην Ελλάδα; Αναλαμβάνετε με προσωπική ευθύνη τα επιπρόσθετα προβλήματα τα οποία θα δημιουργηθούν με την εφαρμογή του κανονισμού παροχής του σήματος, με τις προϋποθέσεις τις οποίες καθορίσατε;

Στ) Γιατί η ΕΔΟΜ απέρριψε τους εργαστηριακούς ελέγχους και την παγκόσμια αποδεδειγμένη μέθοδο της γυρεοσκοπικής ανάλυσης για την διάκριση του ελληνικού μελιού από τα εισαγόμενα; Η δικαιολογία ότι η γυρεοσκοπική ανάλυση δεν είναι νομοθετημένη δεν γίνεται αποδεκτή γιατί απλά το ΓΧΚ θα μπορούσε με μια απόφασή του να την νομιμοποιήσει.
ζ) Γιατί καθιερώσατε στον κανονισμό την απαράδεκτη διαδικασία προγραμματισμένου ελέγχου στους εμπόρους στα τιμολόγια μια φορά κάθε 3 χρόνια (άρθρο 12, παρ.1 σημείο iii) αγνοώντας τον Ν.4072 ο οποίος ζητά τακτικούς και έκτακτους εργαστηριακούς ελέγχους;

Κύριοι,
Παρακαλούμε να απαντήσετε στα παραπάνω ερωτήματά τα οποία δημιουργούν τις διαφορές ανάμεσά μας. Είμαστε επαγγελματίες μελισσοκόμοι, ζούμε από τις μέλισσες και αγωνιούμε για το μέλλον του κλάδου μας. Δώστε μας πειστικές απαντήσεις, ότι ο μελισσοκόμος είτε έχει είτε δεν έχει νόμιμο τυποποιητήριο θα είναι στους αποδέκτες του σήματος, εφόσον βεβαίως επακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες, ότι οι έμποροι διακινητές θα ελέγχονται πραγματικά ώστε να διακινούν μόνο ελληνικό μέλι με το σήμα και ότι η ατάκα του προέδρου «Οι μελισσοκόμοι δεν χρειάζονται το σήμα» ήταν μια ατυχής τοποθέτηση. Αναμένουμε.

Μελισσοκομικός Σύλλογος Ν. Θεσσαλονίκης
Μελισσοκομικός Σύλλογος Σερρών
Σύλλογος Μελισσοκόμων Καρδίτσας
Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ρεθύμνης ‘ο Θύμος΄
Μελισσοκομικός Σύλλογος Ιωαννίνων ‘ο Αρισταίος’
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων Βασιλοτρόφων Παραγωγών Βασιλικού πολτού και Λοιπών προϊόντων κυψέλης


Κοινοποίηση
Επιτροπή Ελληνικού Σήματος
Γραφείο Υπουργού ΥπΑΑΤ κ. Βορίδη
Γραφείο Υφυπουργού κα Αραμπατζή
Μελισσοκομικά Περιοδικά
Διαδίκτυο