Κάποια μελισσοκομικά φυτά θα πρέπει να αποφεύγονται – Α. Θρασυβούλου

Σε μια έρευνα που έγινε σε 3917 μέλια από όλο τον κόσμο και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Food Additives and Contaminants 2011:28(3):348-358) to 66% βρέθηκε να περιέχουν αλκαλοειδή της πυρρολιζιδίνης (PAs) τα οποία ενοχοποιούνται για ηπατοτοξικότητα, μεταλλαξιογόνο δράση και άλλες δυσμενείς επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Τα  PAs είναι τοξικά  ακόμα και σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις .

echium italicum
echium italicum

Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις βρέθηκαν σε μέλια από την Κεντρική και Νότια Αμερική. Ιδιαίτερα όλα τα μέλια  από το  Ελ Σαλβαδόρ και την Ουρουγουάη ήταν θετικά. Από την Ευρώπη το μεγαλύτερο πρόβλημα εμφάνισαν τα μέλια από Ισπανία και Ιταλία

Αλκαλοειδή της πυρρολιζιδίνης βρέθηκαν και σε 9 δείγματα ελληνικού μελιού σε συγκεντρώσεις από 21 έως 210  μg/kg που είναι πάνω από το όριο  των 20 μg/kg που καθόρισε η Γερμανία.

 

 

Έχουν περιγραφή πάνω από 350 διαφορετικά Pas από φυτά που ανήκουν στις οικογ. Boraginaceae καιAsteraceae. Από τις μέχρι σήμερα αναλύσεις σε ελληνικά μέλια εντοπίστηκαν κυρίως τα  αλκαλοειδή europine και  heliotrine και τα οξείδιά τους τα οποία παράγονται από την αγριοσουσαμιά ή αγριομπαμπακιά (Heliotropium europaeum). Αλκαλοειδή  που βρίσκονται στα εισαγόμενα μέλια όπως  το  echimidine και το εξείδιο του δεν βρέθηκαν μέχρι στιγμής στα ελληνικά μέλια μολονότι το φυτό  Έχιο το ιταλικό (Εchium italicum) έχει ευρεία εξάπλωση στην χώρα μας

 

Ο πολύκομπος δεν συγκαταλέγεται στα φυτά εκείνα τα οποία παράγουν PAs

Α. Θρασυβούλου

 

 

Απορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το άρθρο ή με όποιο άλλο θέμα θέλετε πατήστε εδώ.

Για την κατάρτισή σας,
επιλέξτε πηγές πληροφόρησης με επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση.