Αρχική σελίδα Χωρίς κατηγορία Σύγχρονη Μελισσοκομία
Προσφορά!

Σύγχρονη Μελισσοκομία

40,00

Κατηγορία:

Περιγραφή

Παρουσίαση

Το πρώτο βιβλίο του συγγραφέα με τίτλο “ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ Επιστήμη και Εφαρμογή” κυκλοφόρησε το 1983 και από τότε επανεκδόθηκε πανομοιότυπο αρκετές φορές. Ήρθε όμως πλέον το πλήρωμα του χρόνου για την έκδοση του δεύτερου βιβλίου του με το ίδιο αντικείμενο αλλά με ουσιαστικές διευρύνσεις και εμπλουτισμό της ύλης του, σε ορισμένα τουλάχιστον κεφάλαια και με τίτλο “Η Σύγχρονη ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ως Επιστήμη και Πράξη”. Το κοινό δομικό χαρακτηριστικό των δύο βιβλίων είναι η υποδιαίρεσή τους σε δύο μέρη, όπως αυτό εξάλλου γίνεται φανερό από τους αντίστοιχους τίτλους τους. Ωστόσο, στο καινούριο βιβλίο κατ’ αρχήν η αρίθμηση των κεφαλαίων είναι αυτοτελής για το κάθε ένα από τα δύο μέρη του. Επίσης η αρίθμηση των εικόνων και των πινάκων ξεκινάει κάθε φορά από την αρχή για κάθε ένα από τα δύο μέρη αλλά και για κάθε εξειδικευμένο κεφάλαιό τους. […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ APIS MELLIFERA L.
Πρόγονοι κατάταξη και φυλές της Apis mellifera
Στάδια κοινωνικής εξέλιξης
Το μελίσσι – Ένας υπεροργανισμός
Στοιχεία μορφολογίας ανατομίας και φυσιολογίας
Κοινωνικός πολυμορφισμός
Η επικοινωνία των μελισσών
Η συμπεριφορά της μέλισσας
Η συμπεριφορά του μελισσιού
Η ανάπτυξη του μελισσιού
Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Η οικονομικότητα της μελισσοκομίας
Το μελισσοκομείο
Ο μελισσοκομικός εξοπλισμός
Μελισσοκομικοί χειρισμοί
Συστήματα και μέθοδοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης
Τεχνητή εκτροφή βασιλισσών
Το μέλι ως τρόφιμο
Τα κατάλοιπα στο μέλι και η καταπολέμηση των παθήσεων του μελισσιού
Τα λοιπά προϊόντα του μελισσιού
Περιορισμός της διασποράς μολυσματικών παθήσεων και αποτροπή εισβολέων στην κυψέλη
Εχθροί και ασθένειες του μελισσιού
Επίλογος

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη.