Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη.