Οξικό οξύ – Ερωτήσεις Απαντήσεις |Α. Θρασυβούλου – Γ. Γκόρας

Από τη στήλη
“Οι Μελισσοκόμοι Ρωτούν”
Μάρτιος Απρίλιος 2015

Θα ήθελα να ρωτήσω εάν έχει μελετηθεί πειραματικά η επίδραση του οξικού οξέος στα σπόρια της αμερικανικής σηψιγονίας. Δηλαδή αν κατά την απολύμανση των κηρηθρών με εφαρμογή οξικού οξέος επιτυγχάνουμε και θανάτωση των σπορίων.

Στέφανος

Το οξικό οξύ χρησιμοποιείται για την απολύμανση των κηρηθρών από τα σπόρια της Νοσεμίασης και όχι της Αμερικάνικης Σηψιγονίας. Η εφαρμογή για τη Νοσεμίαση είναι100ml οξικού οξέως (80%) σε δοχείο επάνω από τις κηρήθρες για 8 ημέρες. Οι κηρήθρες πριν χρησιμοποιηθούν στα μελίσσια θα πρέπει να αεριστούν πολύ καλά από 2 έως και 14 ημέρες. Κηρήθρες από μελίσσια με Αμερικάνικη σηψιγονία καίγονται πολύ σχολαστικά για να απομακρυνθεί με τον τρόπο αυτό το παθογόνο βακτήριο.