Μάρτιος – Απρίλιος 2018

Μελισσοκομική Επιθεώρηση – Έτος 32ο – Μάρτιος Απρίλιος 2018 – τεύχος 258

Μάιος Ιούνιος 2018 Μελισσοκομική Επιθεώρηση
Μάιος Ιούνιος 2018 Μελισσοκομική Επιθεώρηση
• Η αντιµετώπιση της Βαρρόωσης. 40 χρόνια πόλεµος µε τη Βαρρόα (1978 – 2018) – Β. Λίακος 75
• Εκλογές Ο.Μ.Σ.Ε. 2018 – Φ. Παππάς 80
• Εκλέξαµε τους καλύτερους. Επιλέξαµε τους καλύτερους. Αυτούς που µας αξίζουν – Α. Γκουσιάρης 81
• Νέο θεσµικό πλαίσιο καταχώρησης των επιχειρήσεων συσκευασίας µελιού. Διαδικασία – Εθνικοί κανόνες – Γ. Κόµµητας 83
• Ο κ. Γιώργος Γκόρας εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής στο Γ.Π.Α. – Μ.Ε. 86
• Ο κ. Λ. Αλυσσανδράκης εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής Ασφαλείας και Ποιότητας Τροφίµων στο τµήµα Τεχν. Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης – Μ.Ε. 87
• Άλας του Λιθίου κατά της Βαρρόα. Μια, πολλά υποσχόµενη, τυχαία ανακάλυψη – Ν. Παππάς 88
Ανοιξιάτικη Ανάπτυξη – Ε. Στεφανής 93
• Άνοιξη. Βάζουµε πατώµατα – Μ. Ντιώνιας 96
Οι Μελισσοκόµοι ρωτούν – Γ. Γκόρας, Ανδρ. Θρασυβούλου 99
• Η τεχνολογία στην Μελισσοκοµία (µελισσοκοµικές ζυγαριές) – Α. Γκουσιάρης 107
Αλκοολούχα ποτά από µέλι – Χρ. Τανανάκη 115
• Μέλισσα και µελισσοκοµία στο έργο του Πλίνιου του Πρεσβύτερου – Γ. Μαυροφρύδης 119
• Μελισσοκοµικά φυτά και οπωροφόρα στους δρόµους – Π. Χαριζάνης 125
• Τα Α… Β της Μελισσοκοµίας και σχέδια βελτίωσης – Δ & Β Τσέλλιος 133
• Ένας τύπος παγίδας εντόµων στην υπηρεσία της Μελισσοκοµικής Έρευνας – Μ. Υφαντίδης 136
• Η αυτοφυής βλάστηση στην παραδοσιακή µελισσοκοµία… και τις καθηµερινές πρακτικές των ανθρώπων της υπαίθρου – Θ. Κουβούνας 138
Οµάδα Survivors – ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» – Φ. Χατζήνα 143
Μικρά & Ενδιαφέροντα – Ν. Παππάς 144
Μικρές Αγγελίες 146