Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2019

 

 

• Τοποθέτηση στην ελληνική και παγκόσµια αγορά του καταχωρηµένου ελληνικού µελιού 3
• Καταγραφή των µελισσοκοµικών µνηµείων της Μάνης – Γ. Μαυροφρύδης 5
• Τα προϊόντα κυψέλης στη διατροφή των µελισσών – Χρ. Τανανάκη 6
• Ηµέρα ενηµέρωσης µελισσοκόµων από την Ε.Ε.Ε.Μ.Σ. – Μ.Ε. 10
• Χρηµατοδοτικά εργαλεία στη µελισσοκοµία – Σ. Γούναρη 13
• Αυτοί που έγραψαν το βιβλίο της σύγχρονης µελισσοκοµίας. Γερµανόφωνοι πρωτοπόροι. – Άντον Γιάνσα. «Ο πρώτος δάσκαλος µελισσοκοµίας» – Β. Λιάκος 19
• Μεταφορές µελισσιών. Εµπειρίες και τεχνικές – Γ. & Δ. Σένκο 23
• Οι µελισσοκόµοι ρωτούν – Γ. Γκόρας, Ανδ. Θρασυβούλου 28
• Έντυπο ελέγχου εγκαταστάσεων τυποποίησης µελιού – Γ. Κόµητας 37
• Η µελισσοκοµία της Σαλαµίνας στη διαχρονία – Γ. Μαυροφρύδης & Γ. Χαιράκης 40
• Το ερωτηµατολόγιο του Marcel Proust στα χέρια των µελισσοκόµων – Α. Γκουσιάρης 45
• Τα Α… Β της Μελισσοκοµίας – Δ & Β Τσέλλιος 48
• Μακρυά από την κυψέλη – Δ. Καναβάς 55
• 10ο Φεστιβάλ Μελιού – Φ. Παππάς 57
• Δελτία Τύπου – Ε.Ε.Ε.Μ.Σ. – Σύνδεσµος Μελισσοκοµικών Συλλόγων 60
• Μικρά & Ενδιαφέροντα – Ν. Παππάς 61
• Μικρές Αγγελίες 66