ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ ΤΚ.62100 ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ ΣΕΡΡΩΝ hellenicbeekeepersunion@gmail.com

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παν/πολη Τμήμα Γεωπονίας Τ.Κ 54124 Τ.Θ 277 beeclubthesalonikis@gmail.com

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σεβαστείας 9 Τ.Κ. 62100 Σέρρες. melissokomikosylogoserron@gmail.gr

Νέο Σούλι Σερρών 22-12-2022 Αρ. Πρωτ.  11

Προς : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

Κύριε πρωθυπουργέ

Παρά την τεράστια και αναγνωρισμένη προσφορά της μελισσοκομίας στο  Περιβάλλον και την Εθνική οικονομία (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο P8_TA-PROV- 2018 -0057), τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί και τις υποσχέσεις που έχουν δοθεί από την Πολιτεία, ο κλάδος αντιμετωπίζει σοβαρά και  μακροχρόνια προβλήματα που παραμένουν άλυτα.

Στην επιστολή μας αυτή επαναλαμβάνουμε για μια ακόμα φορά τα κύρια προβλήματα που απασχολούν τη μελισσοκομία, επισυνάπτοντας ταυτόχρονα αιτήματα που έχουν υποβληθεί στο ΥπΑΑΤ και δεν έλαβαν μέχρι στιγμής απάντηση με την ελπίδα ότι τα συσσωρευμένα προβλήματα του κλάδου θα τύχουν κάποιας αντιμετώπισης.

Κίνηση των μελισσοκομικών φορτηγών αυτοκινήτων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο. Για το θέμα αυτό  ζητήθηκε παρέμβαση σας για την αποκατάσταση της νομιμότητας (Συνημμένο 1). Σε απάντηση του αιτήματος, στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών, αφού πρώτα, αναγνώρισαν το απόλυτο δίκιο αίτημα, απάντησαν  τηλεφωνικά ότι το αίτημα  δεν μπορεί να ικανοποιηθεί λόγω άρνησης των «παραχωρησιούχων» εννοώντας τους διαχειριστές των εθνικών οδών και των αυτοκινητοδρόμων. Εκτιμάται ότι τα οικονομικά συμφέροντα των «παραχωρησιούχων» είναι πάνω από το δικαίωμα  του έλληνα παραγωγού –μελισσοκόμου να κινείται  ελεύθερα στη χώρα του  από και προς τα μελισσοκομεία τους. Για μας κύριε Πρωθυπουργέ, τους επαγγελματίες μελισσοκόμους  αυτό ισοδυναμεί με στέρηση του δικαιώματος προσέλευσης στην εργασία  και αποτελεί πρακτικά καταπάτηση του συνταγματικού δικαιώματός μας στην εργασία κατά το άρθρο 22 του συντάγματος.

Διαχρονικές παραλήψεις της πολιτείας  που θίγουν ζωτικά θέματα του κλάδου. Με το έγγραφό μας  αρ. Πρωτ. 09/ ΠΣΕΜ/26 -04-2022 (Συνημμένο 2) αναφέρθηκαν πράξεις και παραλήψεις της πολιτείας, που έχουν σχέση με την εξάσκηση της μελισσοκομίας, την εμπορία μελιού, τον έλεγχο των ελληνοποιήσεων και της νοθείας , της οργάνωσης των μελισσοκόμων και τις επιδοτήσεις του κλάδου  κ.ά. Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν λάβαμε καμιά απάντηση προφορική ή γραπτή από το αρμόδιο υπουργείο. Ως εκ τούτου επαναλαμβάνουμε επιγραμματικά τα δίκαια αιτήματά μας

Η τοποθέτηση των μελισσοσμηνών. Οι αποστάσεις τοποθέτησης των μελισσιών από εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους, η μεταφορά τους σε κατοικημένες περιοχές και η γειτνίασή τους με τις οικίες καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 7 του Ν. 6238/1934 (ΦΕΚ 256Α) και του άρθρου 22 του ν. 4856/1930 (ΦΕΚ 316Α). Ο ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/24-12-2003), άρθρο 19 παράγραφος 13, αναφέρει ότι με κοινή Υπουργική Απόφαση  (ΚΥΑ) θα καθοριστούν οι περιοχές τοποθέτησης μελισσοσμηνών, οι αποστάσεις τοποθέτησή τους από εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους και κατοικημένες περιοχές και καταργούνται οι διατάξεις του ν. 6208/2003. Μολονότι έχουν περάσει 19 χρόνια η ΚΥΑ δεν έχει εκδοθεί και οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 6238/1934 παραμένουν  ξεπερασμένες και σε κάποιες περιπτώσεις ανεφάρμοστες.  Αυτό που ζητάμε είναι  να εκδοθεί η ΚΥΑ, όπως ορίζει ο ν. 3208/2003,  μετά από διαβούλευση  με τους φορείς των μελισσοκόμων λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα και τη νομοθεσία άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Ο

Καν. της 852/2004 ΕΕ αφορά την υγιεινή όλων των τροφίμων και θεσπίζει τις λειτουργικές και υγειονομικές απαιτήσεις για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά τροφίμων σε νόμιμες και καταχωρημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων. Για τον μικρό παραγωγό ο κανονισμός παρέχει τη δυνατότητα της  άμεσης διάθεσης μικρών ποσοτήτων πρωτογενών προϊόντων στον τελικό καταναλωτή ή και στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης χωρίς την υποχρέωση της εγκεκριμένης και καταχωρημένης εγκατάστασης (άρθρο 1, παρ. 2 σημείο γ). Για την υλοποίηση της απόκλισης αυτής του Καν. 852, η ΕΕ ζήτησε  τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κανόνες που θα διέπουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 γ, δηλαδή να καθορίσει την έννοια της μικρής αγοράς και της μικρής ποσότητας, να καταρτίσει Εθνικά μέτρα για την κατασκευή, τη διαρρύθμιση και τον εξοπλισμό των συσκευαστηρίων μελιού για  μικρές επιχειρήσεις επεξεργασίας πρωτογενούς  υλικού κα να καταρτίσει Εθνικό Οδηγό ορθής Πρακτικής για τα μικρά συσκευαστήρια μελιού  (άρθρο 8 σημείο α και γ) . Η ελληνική πολιτεία ενώ καθόρισε τα παραπάνω τρία κρίσιμα σημεία για άλλους κλάδους παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης (ΚΥΑ 3724/162303/2014-ΦΕΚ 3438/22-12-2014), για το μέλι εξέδωσε την απόφαση 144/15067 ΥπΑΑΤ (ΦΕΚ 466/2019) η οποία όχι μόνο είναι ανεφάρμοστη αλλά είναι και νομικά αστήρικτη γιατί δεν διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων του Κανονισμού και ζητά από τον μελισσοκόμο να συσκευάζει την μικρή ποσότητα μελιού σε καταχωρημένα συσκευαστήρια εγκλωβίζοντας έτσι τη διάθεση μελιού από τους μικρούς παραγωγούς. Επιπρόσθετα, δεν καθορίσει τις άλλες δύο απαιτήσεις του Κανονισμού (Συνημμένο 3). Ζητήσαμε να  αποσυνδεθεί το ΠΔ 79/2007 από τις υποχρεώσεις του καν.852 και να επαναπροσδιοριστούν μετά από διαβούλευση με τους μελισσοκόμους, οι έννοιες  της μικρής ποσότητας και της μικρής αγοράς. Επιπρόσθετα θα πρέπει να καταρτιστούν  Εθνικά μέτρα για την κατασκευή, τη διαρρύθμιση και τον εξοπλισμό των συσκευαστηρίων μελιού για  μικρές επιχειρήσεις επεξεργασίας πρωτογενούς  υλικού, και να εκδοθεί  Εθνικός Οδηγός ορθής Πρακτικής όπως ορίζει ο Κανον. 852/2004.

Ελληνοποιησεις. Οι εκάστοτε Υπουργοί  και Υφυπουργοί όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων από το 1982 έως σήμερα, υπόσχονται ότι θα πατάξουν άμεσα  της ελληνοποιήσεις μελιού. Για να  γίνει αυτό θα πρέπει να εφαρμοστούν διοικητικά μέτρα, όπως η υποχρεωτική καταγραφή της ποσότητας εισαγωγής και διακίνησης του εισαγόμενου μελιού, η πλήρη ιχνηλασιμότητα στα παραστατικά που θα φανερώνουν την πορεία του εισαγόμενου μελιού (τιμολόγια αγοράς, πώλησης), ποσοτικό έλεγχος για τα τιμολόγια αγορών-πωλήσεων για τους εμπόρους-τυποποιητές, νομοθέτηση εργαστηριακών μεθόδων ιχνηλασιμότητας και διαχωρισμού του εγχώριου από τα εισαγόμενα μέλια (γυρεοσκοπική εξέταση, φάσμα αρωματικών ουσιών κλπ), χρήση τοπωνυμιών και πιστοποίηση του εγχώριου προϊόντος,  έκτακτοι έλεγχοι στους εισαγωγείς μελιού και αποτρεπτικές διοικητικές κυρώσεις για μη συμμορφώσεις, στους παραβάτες. Κανένα όμως από τα παραπάνω αναφερόμενα μέτρα, δεν εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα και οι έμποροι εισαγωγείς διακινούν ανεξέλεγκτα το εισαγόμενο μέλι. Αντί αυτών τα παρακάτω γεγονότα δείχνουν απροθυμία της Πολιτείας να αντιμετωπίσει  το πρόβλημα. α) Το ΥπΑΑΤ δείχνει αδικαιολόγητη απροθυμία να θεσμοθετήσει τις μεθόδους γυρεοσκοπικής ανάλυσης για την ιχνηλασημότητα του προϊόντος, σύμφωνα με την οδηγία που έχουν ήδη υποβάλει οι έλληνες επιστήμονες (Συνημμένο 16 (μη διαθέσημο)). β) Η χώρα μας τάχθηκε μαζί με την Ιταλία και την Τσεχία ενάντια της πρότασης όλων των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναγραφή στην ετικέτα του εισαγόμενου τυποποιημένου μελιού της χώρας τρύγου (Deutsches Bienen, τεύχος  2/2021,  σελ. 5).  Για το θέμα αυτό εκφράσαμε προς το ΥπΑΑΤ τη δυσαρέσκεια (Συνημμένα 4α και ) γ) Υπάρχουν καταγγελίες ότι τα περισσότερα εισαγόμενα μέλια έχουν ετικέτες οι οποίες παραπλανούν τον καταναλωτή όσο αφορά τη χώρα τρύγου κατά παράβαση του Καν. 1169/2011 και θα μπορούσαν άμεσα να αποσυρθούν από τα ράφια (Συνημμένο 5) και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της πολιτείας αδρανούν. δ) Ο ΕΦΕΤ με ανακοινώσεις του στις 21/07/2021 και 04/10/21, ανέφερε την παρουσία αντιβιοτικών σε ελληνικά τυποποιημένα μέλια. Τα συγκεκριμένα αντιβιοτικά όμως δεν χρησιμοποιούνται από έλληνες μελισσοκόμους, γι’ αυτό και ζητήσαμε με επιστολές μας από τον ΕΦΕΤ να  διαπιστώσει την ελληνικότητα των δειγμάτων που βρέθηκαν επιβαρυμένα (Συνημμένο 6). Ο ΕΦΕΤ αγνόησε την πρόταση. Όλα τα παραπάνω κε Πρωθυπουργέ, μας  προβληματίζουν  όσο αφορά τις προθέσεις και την θέληση της πολιτείας να ελέγξει πραγματικά τις ελληνοποιήσεις.

Το Ελληνικό  Σήμα. Προωθείται κανονισμός  από τον  ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ  όπου  το σήμα ένδειξη της γεωγραφικής προέλευσης  του μελιού το οποίο  δικαιούται έμποροι διακινητές ελληνικού και εισαγόμενου μελιού, δεν το δικαιούνται οι μελισσοκόμοι  και θα παραχωρείται χωρίς  τον απαραίτητο εργαστηριακό έλεγχο και ιχνηλασιμότητα (Συνημμένο 7). Αντιδράσαμε  στον κανονισμό αυτό (Συνημμένα 8, 9, 10) και ζητάμε να περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες με τις οποίες να δικαιούται και ο μελισσοκόμος το σήμα , είτε είναι κάτοχος εγκεκριμένου συσκευαστηρίου είτε όχι  σε μορφή φασόν, όπως προβλέπεται και για τους εμπόρους. Η  διαδικασία απονομής του σήματος να ξεκινήσει  μόνο όταν θα είναι η πολιτεία έτοιμη να ιχνηλατήσει  την γεωγραφική του προέλευση και να την διαπιστώσει με εργαστηριακό έλεγχο.

Μελισσοκομικό Ηλεκτρονικό Μητρώο (Απόφαση αριθ. 140/106513, ΦΕΚ 1560Β/17-04-2021). Η καθιέρωση του Μητρώου ήταν αίτημα ου κλάδου ο οποίος συμφωνεί  με την  αρχή των αυστηρών ελέγχων όταν εφαρμόζονται προς όλους τους εμπλεκόμενους με σύμφωνα με την ορθή μελισσοκομική πρακτική και εμπορία  των προϊόντων κυψέλης. Το μητρώο στάλθηκε σε μερικούς μόνο φορείς των μελισσοκόμων για το μικρό  χρονικό διάστημα των 48 ωρών για διαβούλευση. Η  εσπευσμένη δημοσίευση, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση,  είχε ως αποτέλεσμα να περιέχει αρκετά πρακτικά ανεφάρμοστα και αλληλοαναιρούμενα άρθρα,  ασυμφωνίες με τους κανονισμούς της ΕΕ  και άδικες διατάξεις προς το μελισσοκόμο και την εξάσκηση της μελισσοκομίας. Δέκα τέσσερις (14) μελισσοκομικοί φορείς με  έγγραφο στο ΥπΑΑΤ, με ημερ. 26-04-2021 (Συνημμένο 11),  εξέφρασαν τον  προβληματισμό τους  για  αρκετά σημεία του ηλεκτρονικού μητρώου. Τα κεκτημένα δικαιώματα του μελισσοκόμου αποκαλούνται προνόμια του μητρώου και απειλούνται να καταργηθούν για διάφορες μικροπαραβάσεις, καθιερώνονται απαράδεκτες γραφειοκρατικές διαδικασίες, τα προσωπικά δεδομένα του μελισσοκόμου εκτίθενται και αποτελούν πηγή ερευνών, συζητήσεων ή ελέγχων από αναρμόδιους φορείς, υποχρεώνει  τους μελισσοκόμους  να δηλώνουν  μεταβολές στα μελισσοκομεία τους εντός 15 ημερών που στην πράξη κάτι τέτοιο είναι ανεφάρμοστο,  επιβάλει στους μελισσοκόμους εξοντωτικές κυρώσεις σε  περιπτώσεις «μη συμμορφώσεων» και αρκετά άλλα. Ζητήσαμε από το ΥπΑΑΤ να προβληματιστεί και να συζητήσει εκ νέου για το ηλεκτρονικό μητρώο ώστε να καταστεί ουσιαστικά εργαλείο του κλάδου τόσο για την καταγραφή του μελισσοκομικού πλούτου της χώρας, όσο και το σωστό έλεγχο της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων κυψέλης.

Μελισσοκομία στο δάσος. Ο μελισσοκόμος ζει από το δάσος, αγαπά το δάσος, φροντίζει το δάσος και δύναται να λάβει όλες τις προφυλάξεις και τα απαραίτητα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών για την αποτελεσματική προστασία της υπαίθρου και του δάσους από το κίνδυνο πυρκαγιών. Κάθε δάσος που καίγεται είναι μια μεγάλη απώλεια για το μελισσοκόμο γιατί καταστρέφεται μαζί μ’ αυτό και ο χώρος παραγωγής των προϊόντων του και πιθανόν και τα  μελίσσια του όταν αυτά βρεθούν στο δάσος. Ο περιορισμός που θέτει το άρθρο 11 της  Πυροσβεστικής Διάταξης, σύμφωνα με το οποίο, τα μελίσσια στα δάση να επιθεωρούνται με κάπνισμα μόνο μέχρι την 10η πρωινή, και η τοποθέτηση των  μελισσιών  να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα από τα δένδρα και θάμνους (ΦΕΚ Β1923/13-05-2021), ουσιαστικά αποκλείει τη εξάσκηση της μελισσοκομίας στο δάσος απ’ όπου παράγεται το 70% της εγχώριας παραγωγής μας. Παράλληλα η γενική απαγόρευση μετακίνησης, διέλευσης ή παραμονής σε δάση, στο σύνολο της Επικράτειας, σε συνδυασμό με την απαγόρευση της υπαίθριας δραστηριότητας που υπεβλήθηκε το 2021, ισοδυναμεί με απαγόρευση της δραστηριότητας του μελισσοκόμου και ”lockout”των μελισσοκομικών επιχειρήσεων. Ζητάμε να αρθεί το σημείο α) της πυροσβεστικής διάταξης που αφορά τις ώρες που επιτρέπεται το κάπνισμα  των μελισσών και το σημείο γ) που αφορά την απόσταση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ μελισσοκομείο και δένδρων ή θάμνων. Οι μελισσοκόμοι με την βοήθεια της πολιτείας να γίνουν οι ίδιοι ασπίδα προστασίας του δάσους και όχι να θεωρούνται «εν δυνάμει εμπρηστές (Συνημμένο 12).

Η χρηματοδότηση της μελισσοκομίας υπολείπεται κατά πολύ των άλλων κλάδων της αγροτικής παραγωγής. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία ανάπτυξης, σχέδια βελτίωσης, ανύπαρκτα στην πράξη λόγο χαμηλής μοριοδότησης. Το Τομεακό πρόγραμμα Μελισσοκομίας του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ για τα έτη 2023-2027 δημιουργεί έντονο προβληματισμό στον κλάδο της Μελισσοκομίας (Συνημμένο 13). Δημοσιεύτηκε ουσιαστικά χωρίς διαβούλευση και συζήτηση με τους επαγγελματίες μελισσοκόμους του κλάδου. Παρά την αύξηση των μελισσιών,  η ενίσχυση που δόθηκε τον κλάδο ήταν μειωμένη κατά 55% για την πενταετία  2023-2027,  συγκριτικά με την τριετία 2020-2022 και κατά 15,81% από την τριετία 2017-2019 κατά παράβαση του καν. 1308/2013 της ΕΕ που επιδοτεί το κάθε κράτος μέλος ανάλογα με τον αριθμό μελισσιών τους. Η μείωση των επιδοτήσεων της Μελισσοκομίας είναι αντίθετη με  το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [2017/2115(INI) (2019/C 129/05] το οποίο καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν κατά 50 % το κονδύλι του προϋπολογισμού της ΕΕ που διατίθεται για εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα (σημείο 5 C129/31).Το μέτρο αυτό εφαρμόστηκε στην τριετία 2020-2022. Η μελισσοκομία όπως γνωρίζετε στην Ελλάδα είναι νομαδική. Οι μελισσοκόμοι λόγω του ξηροθερμικού  κλίματος, των κλιματικών αλλαγών και του περιορισμού της χλωρίδας αναγκάζονται να μετακινούν τα μελίσσια τους  σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το κόστος μετακίνησης των μελισσιών διπλασιάστηκε  λόγω της  αύξηση της τιμής των καυσίμων, συμπαρασύροντας ταυτόχρονα το κόστος παραγωγής μελιού που έχει ξεφύγει κατά πολύ της τιμής πώλησης του ελληνικού μελιού στο χονδρεμπόριο.  Αντί η πολιτεία να συνδράμει να αντιμετωπιστεί το μεγάλο αυτό πρόβλημα, μείωσε την ενίσχυση που δινόταν για την αντικατάσταση κυψελών και τις μετακινήσεις από 19,94 ευρώ/κυψέλη που δόθηκε την τριετία 2020-2022 σε 4,06 ευρώ/κυψέλη (παρέμβαση 3), δηλαδή περίπου πέντε φορές λιγότερο.

Κύριε Πρωθυπουργέ, Για περισσότερα από τα θέματα αυτά έχουμε υποβάλει προτάσεις στο ΥπΑΑΤχωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα (Συνημμένο 14). Θα μπορούσαμε  να αναφέρουμε και να αναλύσουμε και αρκετά άλλα θέματα μελισσοκομίας τα οποία παραμένουν άλυτα χρόνια τώρα παρά την αναγκαιότητά τους για το έλεγχο  των προϊόντων κυψέλης, τον περιορισμό της νοθεία, την προστασία του εγχώριου μελιού και την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ελληνικού μελιού. Αρκετά από αυτά όπως η επικαιροποίηση των χαρακτηριστικών των αμιγών ελληνικών μελιών, η θέσπιση ποιοτικών κριτηρίων για νέες κατηγορίες αμιγών μελιών, τα κενά νομοθεσίας, η νομοθέτηση μεθόδων ανάλυσης το μελιού, η νομοθέτηση των φυσικών αποκλίσεων των ελληνικών μελιών,  έχουν υποβληθεί στο ΥπΑΑΤ ως ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις από έλληνες επιστήμονες μετά από μακροχρόνια έρευνα που χρηματοδοτήθηκε από τα Εθνικά προγράμματα Μελισσοκομίας (Συνημμένα 15, 16, 17). Το μόνο που χρειάζεται κε Πρωθυπουργέ είναι η απόφαση και η υπογραφή για να προχωρήσει ο κλάδος ένα βήμα παρακάτω.  Η συγκρότηση Εθνικών Επιτροπών για την ανάπτυξη της μελισσοκομίας, οι συσκέψεις, οι συζητήσεις με τους αρμόδιους Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γραμματείς και Συμβούλους έχουν ολοκληρωθεί και δεν προσφέρουν πια κάτι το ουσιαστικό. Προτάσεις υπάρχουν κατατεθειμένες,  αυτό που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση για αποφάσεις. Αποφάσεις που θα βοηθήσουν τη Μελισσοκομία, αλλά παράλληλα θα αποτελματώσουν χρόνια προβλήματα και θα αναδείξουν  το Κυβερνητικό σας έργο.   Οι πράξεις και παραλήψεις της πολιτείας είναι διαχρονικές, υπάρχουν ευθύνες ε όλες τις κυβερνήσεις στο μέτρο που τους αναλογεί. Φάκελο με τα σημαντικότερα έγγραφα μας προς τα Υπουργεία υποβάλαμε σε όλα τα πολιτικά κόμματα της Βουλής των Ελλήνων και παρακαλούμε θερμά για την συνδρομή τους. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας παρακαλούμε να αναλάβετε πρωτοβουλίες για την επίλυση των προβλημάτων μας.  

Με εκτίμηση.

ακριβές αντίγραφο

Ο γραμματέας  (ΠΣΕΜ)

Ασημακόπουλος Δημήτριος

Οι Πρόεδροι.

Π.Σ.Ε.Μ.:                      Χαρίσης Ιωάννης. Μ.Σ Θεσσαλονίκης.:       Ελισάβετ Λαζαρίδου. Μ.Σ Σερρών.:                Νικήτας Πέτρος.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.
 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΗΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ -Υφυπουργό κον Κεδίκογλου -Γενική Γραμματέας κα  ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ. Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων -Τμήμα Μελισσοκομίας, ΥπΑΑΤ κον Τζιτζινάκη Μάριο και  κον Καλογρίδη Δημήτρη -Προϊσταμένη Δασαρχείου Κ. Σουλτάνα Καλαϊτζή -Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κον  Απόστολο Τζιτζικώστα -Πρόεδρο Δ.Ε. Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) Κον Σαρόπουλο Αθανάσιο. -Μελισσοκομικά Περιοδικά -Μελισσοκομικοί Σύλλογοι -ΟΜΣΕ -Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Μελιού και Λοιπών Προιόντων -Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βασιλοτρόφων, παραγωγών βασιλικού πολτού και Λοιπών προϊόντων κυψέλης  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

 1. Έγγραφο Αρ. Πρωτ. 08/ΠΣΕΜ/04-04-202.Κίνηση των μελισσοκομικών φορτηγών αυτοκινήτων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο.
 2. Έγγραφο Αρ. Πρωτ. 09/ ΠΣΕΜ/26 -04-2022. Διαχρονικές παραλήψεις της πολιτείας  που θίγουν ζωτικά θέματα του κλάδου.
 3. Δημοσίευση. Ανεφάρμοστη και νομικά αστήρικτη η Απόφαση για τον Καν. 852/2004.
 4. α) Επιστολή ΜΣ Θεσσαλονίκης. Δυσαρέσκεια για τη μη αναγραφή της χώρας προέλευσης αριθ. πρωτ. 1520/05-03-2021. Β) Επιστολή απάντηση στο ΥπΑΑΤ για τη μη αναγραφή της χώρας τρύγου 1521/02-06-2021).
 5. Εισαγόμενα μέλια με παραπλανητικές ετικέτες. Εισήγηση σε Πρακτικά 4ου ΠΣΕΜ).
 6. Αντιβιοτικά στα Ελληνικά μέλια αμφίβολης προέλευσης.ΜΣΘ1523/25-7-2021
 7. Κανονισμός ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ  για  το ελληνικό σήμα  06-11-2019
 8. Αντιδράσεις Μ.Σ. Θεσσαλονίκης για τον προτεινόμενο Κανονισμό για το ελληνικό σήμα αριθ. πρωτ. 1484/16-12-2020
 9. Αντιδράσεις Μ.Σ. Σερρών για τον προτεινόμενο Κανονισμό για το ελληνικό σήμα. Αριθ. πρωτ. 145/17-12-2020
 10. Αντιδράσεις μελισσοκόμων στον προτεινόμενο Κανονισμό για το ελληνικό σήμα. Κοινή απάντηση φορέων μελισσοκομίας αριθ. πρωτ. 1485/30-12-2020
 11. Προβληματισμός 14 μελισσοκομικών φορέων για το ηλεκτρονικό μητρώο έγγραφο 26-04-2021
 12. Προτάσεις ΜΣ Θεσσαλονίκης για την απαγόρευση της μελισσοκομίας στα δάση
 13. Προβληματισμός φορέων μελισσοκομίας για το Τομεακό πρόγραμμα Μελισσοκομίας Έγγραφο αριθ. πρωτ. 10/12-11-22
 14. Προτάσεις Μελισσοκομικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας και Σερρών για την επίλυση προβλημάτων που απασχολούν το κράτος ημερ. 10-10-2021
 15. Νομοθέτηση των φυσικών αποκλίσεων των ελληνικών μελιών. Έγγραφο ΑΠΘ αριθ. πρωτ. 11599/21-12-21
 16. Νομοθέτηση εναρμονισμένης μεθόδου γυρεοσκοπικής ανάλυσης του μελιού
 17. Θέσπιση ποιοτικών κριτηρίων για νέες κατηγορίες αμιγών μελιών

 


Ενημερωθείτε έγκυρα από τη Μελισσοκομική Επιθεώρηση Το περιοδικό που είναι κοντά στον μελισσοκόμο από το 1987

Για εγγραφή συνδρομητή στην έντυπη διμηνιαία έκδοση πατήστε εδω

Τα άρθρα της ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του περιοδικού και δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευσή τους (αντιγραφή) χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Επιτρέπεται και προτρέπεται η κοινοποίησή τους.

Απορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το άρθρο ή με όποιο άλλο θέμα θέλετε επικοινωνήστε με το περιοδικό Μελισσοκομική Επιθεώρηση πατώντας εδώ.


Για την κατάρτισή σας, επιλέξτε πηγές πληροφόρησης με επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση