Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2010

• Χημική σύσταση και βιολογική δράση της γύρης - Χρ. Τανανάκη 396 • Μελισσοκομικές καταγραφές: Θραύσματα V - Θ. Μπίκος 398 • Oι μελισσοκόμοι ρωτούν - Ανδ. Θρασυβούλου 406 •...

Περιεχόμενα τόμου 2009

Ι. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ 1. Γενικά 2 Ασθένειες ενήλικων μελισσών Νοζεμίαση - Φουμιντιλ……26 - Νοσεμίαση. Μέτρα κατά της αρρώστειας….104 - Συλλογή μελισσών για εξέταση νοσεμίασης…..106 3. Εχθροί των...
Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη.