Γενικοί Όροι

 

 

  • Η ετήσια συνδρομή προκαταβάλλεται.
  • Ανανεώνεται αυτόματα μετά τη λήξη της, εκτός αν αιτηθεί διακοπή.