Συνδικαλιστικά Νέα

Τον τελευταίο καιρό έντονες είναι οι διεργασίες στον χώρο μας, ιδιαίτερα στον συνδικαλιστικό.

Εκδόθηκαν ανακοινώσεις, ανοιχτές επιστολές, απαντήσεις και ανταπαντήσεις μεταξύ ομάδων συλλόγων που σχηματίστηκαν τελευταία , μεμονωμένων συλλόγων, φορέων κ.α.
Παρακάτω παρουσιάζουμε μία σειρά επιστολών που έλαβε το περιοδικό προς δημοσίευση.
Πατήστε πάνω στον τίτλο της κάθε επιστολής για να διαβάσετε.