Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2020

Μελισσοκομική Επιθεώρηση – Έτος 34ο – Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2020 – τεύχος 273

– Πρόταση για την προστασία του εγχώριου µελιού για τις ελληνοποιήσεις. – Ανδ. Θρασύβουλου291
-Η ΚΑΠ και η µελισσοκοµία. – Β. Τσέλλιος297
-Η κοινή µέλισσα (Apis mellifera) ως επικονιαστής: ΙV. Επικονίαση κηπευτικών – Χρ. Τανανάκη299
-Γιατί δεν καταρρέουν τα µελίσσια της Apis Cerana από βαρρόα- Ν. Παππάς302
-Οι µελισσοκόµοι ρωτούν. – Γ. Γκόρας & Ανδ. Θρασύβουλου309
-Η µακροβιότητα της βασίλισσας, παράγοντες που την επιρρεάζουν
και η σηµασία στην πράξη – Πασχ. Χαριζάνης
314
-Οι κυψέλες κινητής κηρήθρας της Άπω Ανατολής και η πιθανότητα σχέσης τους
µε τις αντίστοιχες ελληνικές – Γ. Μαυροφρύδης
316
-Ρυθµός οωτοκίας της βασίλισσας στην Μακεδονική µέλισσα – Ν. Παππάς325
-Τα Α… Β της µελισσοκοµίας – Δ. & Β. Τσέλλιος328
-Παραδοσιακά µοναστηριακά µελισσοκοµία της Θεσσαλίας – Θ. Κουβούνας335
-Ο ρόλος της θερµοκρασίας της γονοφωλιάς στην ανάπτυξη του µελισσιού – Πασχ. Χαριζάνης339
-Mικρά & Ενδιαφέροντα – Ν. Παππάς344
Μικρές Αγγελίες347