Μάιος – Ιούνιος 2018

Μελισσοκομική Επιθεώρηση Μάιος Ιούνιος 2018

•  Νεονικοτινοειδή – Μ.Ε. 157
• Και µε το φως του λύκου… επανερχόµαστε στα αντιβιοτικά – Σ. Γούναρη 159
• Τα αιθέρια έλαια κατά της Βαρρόα. Τι λέει η έρευνα – Ν. Παππάς 163
• «Πολύτιµα» µέλια ανά τον κόσµο – Χρ. Τανανάκη 168
• Οι Μελισσοκόµοι ρωτούν – Γ. Γκόρας, Ανδρ. Θρασυβούλου 175
• Οι µελισσοκοµικές γελοιογραφίες του Θανάση Μπίκου – Γ. Μαυροφρύδης 180
• Μελισσοτροφές εµπορίου. Ενηµέρωση αρµοδίων – Δάσκαλοι Μελισσοκοµίας 184
• Συναντήσεις µελισσοκόµων µε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων 185
• The HIVE. The ART. The BEES. – Αλ. Γκουσιάρης 189
• Επιστηµονική Διηµερίδα Μελισσοκοµίας στο Ρέθυµνο 194
• Ελαιοκράµβη. Μελισσοκοµικά Φυτά εκτατικής καλλιέργειας – Β. Λιάκος 195
• Η σφήκα Βελουτίνα απειλή για την ελληνική µελισσοκοµία; – Ε. Παπάς & Π. Χαριζάνης 198
• Τα Α… Β της Μελισσοκοµίας – Δ & Β Τσέλλιος 205
• 4ο Παγκρήτιο Μελισσοκοµικό Συνέδριο – Η. Χαλακατεβάκης 208
• Εκλογές Πανελληνίου Συνδέσµου – Π. Μπαγιάτης 209
• Παγκόσµια Ηµέρα της µέλισσας. Ηµερίδα βιοποικιλότητας – 1η ανακοίνωση 210
• Ρόδος – Μήνας Μελισσοκοµίας 2018 211
• Το χλωριούχο λίθιο. Ένα νέο φάρµακο για την Βαρρόα – Β. Λιάκος 212
Μικρά & Ενδιαφέροντα – Ν. Παππάς 214
Μικρές Αγγελίες 218