Λεπτομέρειες εφαρμογής της δράσης 4.1 “Αναλύσεις Μελιού” για το 2017-2018

Υπεγράφη ο καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 4.1 “Αναλύσεις Μελιού”, στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2017 -2018

Στo πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, ενισχύονται οι δαπάνες πραγματοποίησης αναλύσεων δειγμάτων μελιού σε διαπιστευμένα εργαστήρια, για τον έλεγχο της ύπαρξης καταλοίπων φαρμάκων και άλλων ξένων ουσιών (πχ. βαρέα μέταλλα, αντιβιοτικά, κλπ), στο προϊόν που παράγεται στην Ελλάδα και διατίθεται στο εμπόριο, με σκοπό τη διερεύνηση της ποιότητάς του, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του καταναλωτικού κοινού και η παραγωγή και εμπορία ασφαλών προϊόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε μελισσοκομικού έτους (Κατ’ εξαίρεση για φέτος  η αίτηση υποβάλλεται μέχρι την 25η Αυγούστου 2017) υποβάλλουν προς το Τμήμα Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας και Λοιπών Ασπόνδυλων Ζωικών Οργανισμών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Βερανζέρου 46, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα), αίτηση ένταξης στη δράση σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1. συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Απόφαση

Τα παραστατικά θα γίνονται δεκτά εφόσον είναι εξοφλημένα ή συνοδεύεται από εξοφλητική απόδειξη του εκδώσαντος.

Η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση εδώ