Ιούλιος – Αύγουστος 2018

 

Μελισσοκομική Επιθεώρηση, Τεύχος 260, Ιούλιος - Αύγουστος 2018
Μελισσοκομική Επιθεώρηση, Τεύχος 260. Ιούλιος – Αύγουστος 2018

 

• Απαγόρευση χρήσης τριών βασικών νεονικοτινοειδών – Μ.Ε. 228
• Η πετυχηµένη πορεία του πευκοθυµαρόµελου Π.Ο.Π.Κρήτης προς την καταχώρηση
και η θλιβερή συνέχεια – Ανδρ. Θρασυβούλου
229
• Οξαλικό οξύ µε γλυκερίνη για την καταπολέµιση της Βαρρόα – Γ. Γκόρας κ.α. 236
• Επιτέλους ο Βασιλικός Πολτός αποκτά ταυτότητα ως προϊόν – Μ.Ε. 238
• Πρόγραµµα για την έγκαιρη ανίχνευση του µικρού σκαθαριού της κυψέλης – Μ.Ε. 239
• Παράγοντες που επιδρούν στη συλλογή και τη σύσταση της πρόπολης – Χρ. Τανανάκη 245
•  Οι µελισσοκόµοι ρωτούν – Γ. Γκόρας, Ανδ. Θρασυβούλου 248
• Μια µελισσοκυψέλη στην Κυψέλη της Αθήνας – Αλ. Γκουσιάρης 255
• Η χαρουπιά. Ένας υποτιµηµένος θησαυρός – Β. Λιάκος 266
• Νέοι διδάκτορες – Μ.Ε. 269
• Το µέλι της Κρήτης στο διάβα των αιώνων – Γ. Μαυροφρύδης 270
• Συµπεράσµατα ηµερίδας – Μ.Ε. 279
• 11η Γ.Σ. ΕΔΟΜ – Δελτίο Τύπου 282
• Εγκυρότητα 11ης τακτικής Γ.Σ.της ΕΔΟΜ και προτάσεις – Επιστολή ΕΕΕΜΣ 283
• Επισκέπτες και κάτοικοι της κυψέλης – Ν. Παππάς 284
• Μικρά & Ενδιαφέροντα – Ν. Παππάς 288
• Μικρές Αγγελίες 290