Άλας λιθίου κατά της βαρρόα. Μια, πολλά υποσχόμενη, τυχαία ανακάλυψη – Ν. Παππάς

 

 Νίκος Παππάς – Βιολόγος
Μελισσοκομική Επιθεώρηση

Ερευνητές του πανεπιστημίου Hoenheim στη Στουττκάρδη της Γερμανίας
και της εταιρείας βιοτεχνολογίας SiTOOLS, στα πλαίσια ερευνών ενάντια
στη βαρρόα, εντελώς συμπτωματικά ανακάλυψαν ότι το άλας του λιθίου,
χλωριούχο λίθιο, τροφοδοτούμενο στις μέλισσες θανατώνει την βαρρόα.

Οι ερευνητές εργάζονταν σύμφωνα με μια συγκεκριμένη μέθοδο,(RNA Interferance),
η οποία στοχεύει στην εξουδετέρωση συγκεκριμένων γονιδίων της
βαρρόα ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή της. Πρόκειται για μια σύγχρονη
μέθοδο στην ιατρική οι εφευρέτες της οποίας βραβεύτηκαν το 2006 με το βρα-
βείο Νόμπελ ιατρικής.

Στην προσπάθειά τους να καθαρίσουν τμήματα RNA τα οποία εν συνεχεία θα
τα χρησιμοποιούσαν για να καλύψουν κάποια τμήματα του RNA της βαρρόα ση-
μαντικά για την ζωή της, όπως παραπάνω αναφέραμε, χρησιμοποίησαν και το
χλωριούχο λίθιο ώς ένα από τα υλικά της μεθόδου. Προς έκπληξή τους όμως
κατά το πείραμα τα βαρρόα πέθαιναν και στην ομάδα που δεχόταν την θεραπεία
αλλά και στον μάρτυρα.
χλωριούχο λίθιο
Μετά από δύο χρόνια ερευνών εντόπισαν ότι η αιτία των απρόσμενων θα-
νάτων ήταν το χλωριούχο λίθιο. Τελικά με πειράματα που ακολούθησαν εξα-
κρίβωσαν και τα ποσοτικά στοιχεία του νέου αυτού όπλου κατά της βαρρόα. Η
αποτελεσματικότητα βρέθηκε ότι είναι πάνω από 90%. Το «φάρμακο» διαλύεται
στο σιρόπι και χορηγείται στο μελίσσι.

Για να αποκλείσουν την πιθανότητα η δράση να μην οφείλεται στο λίθιο αλλά
στο χλώριο δοκίμασαν άλλα τρία άλατα το χλωριούχο κάλιο, το χλωριούχο νά-
τριο (μαγειρικό αλάτι) και χλωριούχο μαγνήσιο. Διαπίστωσαν ότι τα δύο πρώτα
δεν έχουν καμία επίδραση στη βαρρόα ενώ το χλωριούχο μαγνήσιο θανάτωσε
όλες τις μέλισσες εντός πέντε ημερών.
lithium chloride
Οι ερευνητές βρίσκονται ήδη σε διαβουλεύσεις με φαρμακευτική εταιρεία για
την παρασκευή του νέου φαρμάκου και την κατάθεση του σχετικού φακέλου
στις αρμόδιες αρχές ώστε το φάρμακο να κυκλοφορήσει νόμιμα στην αγορά.
Σε ανακοίνωση των επιστημόνων αναφέρεται ότι οι μελισσοκόμοι δεν πρέπει
να αρχίσουν να αυτοσχεδιάζουν με το λίθιο για την παρασκευή ιδιοσκευασμά-
των διότι αυτό αντίκειται στη νομοθεσία περί κτηνιατρικών φαρμάκων σ΄ όλη την
Ευρώπη και τονίζουν ότι θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος ακόμη μέχρι να φτάσουν
στο τελικό προϊόν.

Να τονίσουμε ότι δεν έχουν ερευνηθεί όλες οι πτυχές του φαρμάκου ούτε οι
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που μπορεί να εμφανισθούν
στις μέλισσες και στο μελίσσι, καθώς και στα προϊόντα.

Διαβάστε επίσης σχετικό άρθρο για το χλωριούχο λίθιο εδώ

 

Απορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το άρθρο ή με όποιο άλλο θέμα θέλετε πατήστε εδώ.

Για την κατάρτισή σας,
επιλέξτε πηγές πληροφόρησης με επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση.